top of page

PROJE HAKKINDA

“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesi,  Başkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ortaklığıyla 2017 yılında gerçekleştirilmeye başlanmış olup, 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Proje, T. Elvan Altan, Nuray Bayraktar ve Umut Şumnu tarafından yürütülmekte; proje ekibi ise  farklı bölüm ve üniversitelerden-kurumlardan araştırmacılardan oluşmaktadır. 

Proje kapsamında; Ankara’da tasarladıkları konut, kamu ve sivil mimarlık yapıları ile özel bir önemi hak eden ancak haklarında yeterli araştırma/yayın yapılmamış olan mimarlara odaklanılmaktadır. Kentte iz bırakan mimarların daha iyi tanınması için bir ön çalışma olarak başlatılan ve yeni çalışmalarla genişletilmesi düşünülen bu proje kapsamında her yıl dört mimar/mimar grubu üzerine odaklanılarak, üç yıl içinde toplam on dört mimar/mimar grubunun çalışılması planlanmıştır.

Proje sürecinde, belirlenen mimarlara ve yapılarına ilişkin araştırma/belgeleme yapılmakta; yapılan çalışmalar düzenlenen panellerde sunulmakta, e-kitap olarak yayınlanmakta ve projenin web sayfasında paylaşılmaktadır. Çalışılan mimarların Ankara’daki yapıları hakkında bir veritabanı oluşturulmasını ve mimari üretimlerinin değerlendirilmesini amaçlayan bu projeyle, kentte iz bırakan mimarların gündeme taşınması hedeflenmektedir.

PROJE EKİBİ

2_teanew.jpg
Prof. Dr. T. Elvan Altan
Proje Yürütücüsü | Orta Doğu Teknik Üniversitesi

T. Elvan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini 1989 yılında, Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans eğitimini 1991 yılında, SUNY Binghamton Üniversitesi’nde Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora eğitimini 1999 yılında tamamladı. Halen  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Altan, lisans ve lisansüstü düzeyde mimarlık tarihi dersleri vermektedir. 

Altan’ın araştırma konularının odağını oluşturan ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı alanlarında çeşitli uluslararası ve ulusal konferans sunuşları ve yayınları bulunmaktadır. Meslek kuruluşlarının ilgili komite ve kurullarında görev yapmakta olan Altan, DOCOMOMO_Türkiye'nin de Yürütme Kurulu üyesi ve Ankara temsilcisidir.

0_nb_bw.jpg
Prof. Dr. Nuray Bayraktar
Proje Yürütücüsü | Başkent Üniversitesi

Nuray Bayraktar, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Ana Bilimdalı’nda Yüksek Lisans eğitimini ve Doktora eğitimini tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarını tasarım, kent ve konut alanlarında sürdürmekte olan Bayraktar’ın özellikle Ankara üzerine odaklandığı çok  sayıda uluslararası ve ulusal makaleleri, bildirileri, kitap bölümleri, gazete ve dergi yazıları ve "Ankara Yazıları" adlı bir kitabı bulunmaktadır. TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenen “ Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” adlı pojenin yürütücüsü olan Bayraktar uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yer almış ve bir televizyon kanalı için hazırlanan "Cumhuriyet’in Müzesi Atatürk Bulvarı" adlı 16 bölümlük belgeselin yapım koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

3_uş_bw.jpg
Doç. Dr. Umut Şumnu
Proje Yürütücüsü | Başkent Üniversitesi

Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. “Kolektif Bellekte bir Mekân: 1912 Galata Köprüsü” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Tez çalışması Lambert Academic Publishing tarafından kitap olarak da basıldı. “Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışan Şumnu’nun Theory and Event, International Studies in Philosophy, Doxa, Siyahi, Sanat Yazıları, Mimarlık,  Ankara Araştırmaları gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. “Arzu Mimarlığı” adlı kitapta Beyazlar Daha Beyaz: Modern Mimarlık ve Bezeme başlıklı bir bölüm yazdı. Tasarım Stüdyosu, Çağdaş Mimari, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık Felsefesi, Mimarlıkta Kuram Ve Eleştiri gibi yürüttüğü derslerin yanında, çok sayıda çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları; sergi ve video-performansları vardır. 2012-2014 yılları arasında İç Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Şumnu,  bu süreçte kurumun yayın faaliyetlerini yürüttü ve “Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya” ve “Türkiye’de İç Mimarlık ve İç Mimarlar” adlı derleme-kitapların editörlüğünü yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara’da Sivil Mimari Bellek Projesi’nde araştırmacı olarak yer aldı. 2014 yılında Ece Akay Şumnu ve Duygu Yarımbaş’la beraber yürüttüğü “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş, 2015 yılında Ankara Araştırmaları Bursunu kazanmış,  2018 yılında “Mimarlar ve Apartmanları” adlı kitabı yayınlanmıştır.

ODTÜ Mimarlık Bölümü Lisans ve Şehir Planlama Yandal Programından 2012 yılında mezun oldu ve aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans çalışmalarını 2014 yılı bahar döneminde Viyana Teknik Üniversitesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı öğrencisi olarak sürdürdü. 2015 yılında Prof. Dr. Güven Arif Sargın danışmanlığında yürüttüğü “A Spatial Impromptu: Green Resistance by Guerrilla Gardening” başlıklı tez çalışması ile  yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde profesyonel olarak çalıştı,  42. ve 43. Dönem Yönetim Kurulunda ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2016 yılı bahar ve güz dönemlerinde Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve ODTÜ Mimarlık Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. ODTÜ Mimarlık Fakültesi adına ve Viyana Teknik Üniversitesi ortaklığıyla Erasmus+ Ana Eylem 3 hibe programı kapsamında yürütülen “100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek” adlı projede proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Araştırmaları genel olarak disiplinler arası bir bağlamda kentsel politika, mekanın toplumsal üretimi ve gündelik yaşam, toplumsal cinsiyet ve mekan ve katılımcı kentsel tasarım ve topluluk inşası gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır.
9_ba.jpg
Burcu Ateş
Başkent Üniversitesi
Dr. Deniz Avcı Hosanlı 2009 yılında Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (tam burslu) Bölümü'nden bölüm ikinciliğiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon (Kültürel Mirası Koruma) Anabilim (2012) dalında tamamlamış olup, doktorasını 2018 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim dalında "Modern Ulusu Barındırmak: Ankara'da Konut Mimarisinin 1920'lerdeki Dönüşümü" başlıklı çalışmasıyla tamamlamıştır. Çeşitli restorasyon, mimari ve iç mimari projelerinde çalışmış olan Avcı Hosanlı, 2018 – 2021 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2021 yılı itibariyle Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tam-zamanlı misafir akademisyen olarak çalışmakta, mimarlık tarihi, stüdyo ve çevresel analiz teknikleri üzerine dersler vermektedir. Çalışma konuları arasında 18. ve 19. yüzyıl geleneksel konut mimarisi ve koruma projeleri, yeniden işlevlendirme (adaptive re-use) yaklaşımıyla kültürel mirası koruma, erken Cumhuriyet döneminin modernleşme sürecinde konut üretimi, konut üretiminin kentsel dönüşüme ve göç dalgaları üzerine etkileri, kullanıcı ve üretici odaklı konut üretimi ve tarihi yapılarda süregelen mekânsal dönüşüm ve iç mekân analizleri bulunmaktadır. 2020 yılı itibariyle "Ankara'da İz Bırakan Mimarlar" araştırma projesinde çalışmakta ve "Docomomo - Türkiye'de Modern İç Mekân" komitesinde komite üyesi olarak faaliyet göstermektedir.
DenizAvci-224x300_edited.jpg
Dr. Deniz Avcı Hosanlı
Kadir Has Üniversitesi

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden, Mimarlık Yüksek Lisans derecesini de Almanya/ Dessau Institute of Architecture (DIA)’dan aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Doktora Programı’nı “Ulus Meydanı’nın Hikâyesi: Ankara’daki Tarihi Bir Kamusal Alanın Sürekliliği, Dönüşümü ve Değişimi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı tezi ile tamamladı. Araştırma alanları içinde tarihi kentlerde ve kamusal açık alanlarda değer tanımı, kentsel restitüsyon ve koruma yer almaktadır. Doktora çalışmaları süresinde koruma alanında birçok projede yer aldı. 2015-2016 akademik yılında, KAPLAN ve ANAMED ortaklığında verilen “Arkeolojik Alan Yönetimi” bursunu kazandı. Ayrıca, 2017 yılında Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2014 yılında öğretim görevlisi olarak dâhil olduğu Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ndeki çalışmalarına, 2019 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi olarak devam etmektedir. Kültürel Mirası Koruma İlkeleri, Tarihi Çevre Koruma, Rölöve ve Restorasyon, Çok Katmanlı Kentler, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık-Kent ve Sinema, ve Temel Tasarım başlıklı dersler vermektedir.  

elif selena ayhan kocyigit.JPG
Dr. Öğr. Ü. Elif Selena Ayhan Koçyiğit
Başkent Üniversitesi

Mimarlık bölümü lisans eğitimini 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde şeref öğrencisi olarak tamamladı. Aynı yıl ODTÜ’de Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı’nda yüksek lisansa başladı. Eş zamanlı olarak 2016-2019 yılları arasında Ali Sinan Mimarlık ofisinde proje yürütücüsü olarak çalıştı. Prof. Dr. Cana Bilsel danışmanlığında sürdürdüğü "Kentin Fısıltılarını Dinleyerek Mekan Hafızasının İzini Sürmek: Değişen Ses Peyzajları, Değişen Hafızalar" başlıklı yüksek lisans tezini 2019 yılında tamamlamıştır. 2019 yılı Mart ayından bu yana Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanı; Çevre Psikolojisi, Çevre Algısı, Çevre Estetiği, Mekanın Fenomenolojisi, Beden-Mekan İlişkisi, Mekanın Duyusal ve Algısal Boyutları, Psikoakustik, Ses Peyzajı  alanlarında yoğunlaşmaktadır.

nbb.png
Nehir Bera Biçer
Başkent Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. İTÜ Mimari Tasarım programında başladığı yüksek lisans eğitimini ‘Otobiyografik Bellekte Mekanın Kurulumu ve Mekansal Durumlar: Sinematografik ve Edebi Üretimler Üzerinden Bir İnceleme’ başlıklı teziyle 2017 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya Politecnico di Milano Mimari Mühendislik Bölümü’nde iki yarıyıl öğrenim görmüştür. 2014-2019 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süre içinde mimari tasarım ve temsil ile ilişkili derslerde, ulusal ve uluslararası atölye ve sempozyumların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde görev almıştır. Halen Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve İTÜ Mimari Tasarım programında doktora tez çalışmasını sürdürmektedir.

Çalışma alanları: tasarım stüdyosu ve mimarlık eğitimi, biliş çalışmaları, otobiyografi ve mimarlık, çevre-davranış çalışmaları, enformel yerleşimler, kent ve toplum öngörülerinde mekân, sinema ve edebiyatta mekân.

ecc.jpg
Elif Cemre Çelikcan
Başkent Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli öğrenci inisiyatiflerinde, sivil toplum örgütlerinde, yerel/ulusal kapsamlı etkinliklerde ve atölye çalışmalarında gönüllü olarak görev aldı; meslek örgütlerinde ve mimari tasarım ofislerinde çalıştı. 2019 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'ndan, Prof. Dr. T. Elvan Altan'ın yürütücülüğünde hazırlamış olduğu "Devletin Mimarlığı: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Ankara İstasyon Caddesi" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Akademik çalışmalarına İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'nda doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

cmefoto2020_edited.jpg
Cem Dedekargınoğlu
Bağımsız Araştırmacı

Ankara’da doğup büyüyen Sabahat Selcan Dökmen Aykaş, üniversite eğitimini de Ankara’da, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Safranbolu MYO Restorasyon Bölümü’nü bitirdi. Safranbolu döneminde Erasmus değişim programı ile Romania, Cluj-Napoca’daki Universitatea de Arta si Design’da Restorasyon ve Koruma Bölümü derslerini takip etti. Milano Scuola Politecnica di Design okulunda iç mekan tasarımı üzerine yüksek lisans derecesini kazandı. İngiltere’de, Brighton Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Bölümü’nde Araştırma Yüksek Lisansı diplomasını aldı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre piyasada iç mekan tasarımı üzerine çalıştıktan sonra, İzmir’e yerleşip yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çeşitli üniversitelerde lisans dersleri verdi. Farklı ülke ve şehirlerde edindiği deneyimlerle, sonunda Ankara’ya, evine dönerek yarı zamanlı öğretim görevlisi konumunda üniversitelerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans dersleri vermeyi sürdürüyor. Ayrıca ODTÜ Mimarlık Tarihi’nde doktora programına devam etmektedir.

6_ssda_bw.jpg
Sabahat Selcan Dökmen Aykaş
Başkent Üniversitesi

Lisans eğitimini 2010 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi kürsüsünde “Ankara Yahudi Mahallesi Birlik Sokak’ta Bulunan Ankara Sinagogu ile Albukrek ve Araf Konutlarının 19. Yüzyıl Osmanlı Batılılaşması Bağlamında İncelenmesi” başlıklı teziyle 2013 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü 2012 yılında, halen görev yapmakta olduğu Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 2020 yılında “İstanbul Kent Mekanlarında ‘Yüksek Sosyete’ İletişim Ağı ve Modernlik Halleri, 1856-1896” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Kent ve mimarlık tarihi alanlarında modernleşme ve gündelik hayat okumaları üzerinden sürdürmekte olduğu akademik araştırmaları dışında ilgili olduğu mimari proje yarışmalarında çeşitli dereceleri bulunmaktadır.

ERTURKMEN-AKSOY_edited_edited_edited_edi
Dr. Bengi Su Ertürkmen Aksoy
Gazi Üniversitesi

Lisans eğitimini 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programı’nda “Perspective for the Reproduction of Architectural Space: ARCH524 as A Pretext” başlıklı teziyle 2012 yılında tamamladı. 2011 yılında Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı akademik kariyerine, 2012 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen görev yapmakta olduğu Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etti. 2016-2018 yılları arasında Venedik Bienali’nin Çağdaş Sanat Tarihsel Arşivleri’nde gerçekleştirdiği arşiv araştırmalarından temellenen “Venedik Bienali’nde Sanat-Mimarlık Eşlemesi ve Mekansal Pratik Olarak Ambiente” başlıklı doktora tezi ile Eylül 2018’de doktora derecesini aldı. 

 

Sanat ve mimarlık kuramı ve eleştirisi, görsel kültür ve mimarlık ilişkileri üzerine sürdürmekte olduğu akademik araştırmaları, disiplinlerarası bir zeminde sergi olgusu ve sergi tarihlerine odaklanmaktadır. Yürütmekte olduğu ders üzerinden araştırdığı ve 2013’ten beri profesyonel olarak pratik etmekte olduğu (www.berilkapusuz.com) mimari fotoğraf ile ilgili olarak da çok sayıda sanatsal/mimari işin fotografik üretimlerini gerçekleştirmiş, çeşitli yarışmalarda seçici kurul olarak yer almış, fotoğraf atölyeleri yürütmüştür.

bkb.jpg
Dr. B. Beril Kapusuz Balcı
Gazi Üniversitesi

Lisans eğitimini, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra, yurt içi ve yurt dışında çeşitli tasarım kurumları ve sanat inisiyatifleri  bünyesinde çalıştı. 2019 yılında "Mimarlık tarihi yazımında alternatif anlatı yöntemleri: Şevki Balmumcu'nun Sergi Evi Yapısının hikayesinin 'Opera'nın Hayaleti' grafik romanı ile aktarımı" başlıklı yüksek lisans tezini 2019 yılında tamamlayan Kutluoğlu, 2020 yılından beri Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. İllüstrasyonlarıyla çeşitli dergi, organizasyon ve markalara katkıda bulunmaktadır.

10_ok.jpg
Onur Kutluoğlu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Programı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında ‘Inclusivity of Public Space: Changing Inclusivity of an Urban Park, Gençlik Parkı, Ankara’ başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2019 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden ‘Human Territorial Functioning at the Scale of Residential Environments’ başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 2011 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Temel Tasarım stüdyosunda görev almaktadır. Çalışmalarını, temel tasarım, kamusal mekan, kentsel tasarım ve çevre psikolojisi alanlarında sürdürmektedir.

oya.jpg
Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu
Gazi Üniversitesi

Mimarlık lisans derecesini 2011 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden aldı. Aynı yıl ODTÜ’de Mimarlık, Teori ve Tasarım Programında yüksek lisans eğitimine başladı. Bir yıl sonra buradaki çalışmalarına ara verip Türk Eğitim Vakfı bursiyeri olarak Architectural Association Mimarlık Okulunda Housing & Urbanism programında yüksek lisans eğitimi almak üzere Londra’ya gitti. 2013 yılında “Rethinking Social Housing Policies: The Case of TOKİ” başlıklı teziyle M.A. derecesi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2015 yılında “Typological Residential Urbanism: An Alternative Analysis of the TOKİ Housing Production as a Dominant Type” başlıklı teziyle ODTÜ’deki yüksek lisansını tamamladı ve aynı okulda doktora çalışmalarına başladı. Lisans ve lisansüstü eğitimi süresince ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış ve ödüller kazanmıştır. Bunun dışında çeşitli çalıştaylarda, sempozyum ve sergi organizasyonlarında görev almıştır.

1bw.jpg
Neris Parlak Temizel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek lisans eğitimine, lisans eğitimini de tamamlamış olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, Mimari Tasarım programında devam etmektedir. Fakültesinden bağımsız çalışan öğrenci inisiyatiflerinde aktif rol almıştır ve çalışmalarına mimarlık kuramı, cinsiyet çalışmaları, fotoğraf ve görsel medya üretimi alanlarında devam etmektedir.

tuna.jpeg
Tuna Öğüt
İstanbul Bilgi Üniversitesi

2011 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programında devam ettiği öğrenimini, Dr. Sevil Enginsoy Ekinci danışmanlığında yürüttüğü “Tracing Literary Architecture: Spatial InBetweenness in Virginia Woolf’s Between the Acts (1941)” başlıklı teziyle 2015 yılında tamamladı. Bu çalışmasıyla devam eden akademik yıl ODTÜ Yılın Tezi Ödülü’ne layık görüldü. Aynı programda halen sürdürdüğü doktora çalışmaları ile 2017 yılında Ders Performans Ödülü’nü almaya hak kazandı. Doktora tezi çalışmalarını, 2018-2019 akademik yılı boyunca, Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursunu almaya hak kazanarak Cornell Üniversitesi’nde Prof. Dr. Esra Akcan danışmanlığında sürdürdü. Modern mimarlık tarihi kuramı ve yazımı; domestik mekân, gündelik yaşam ile mimarlık ve edebiyat arası kesişimler ve cinsiyet-mekân çalışmaları ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmakta, modern mimarlık mirası ve araştırmaları üzerine farklı projeler ve çalışma gruplarında yer almaktadır. Mezuniyeti sonrasında çeşitli ölçeklerdeki mimari proje çalışmalarında görev almış olan Özcan, Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmekte ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Doktora programında tez çalışmalarına devam etmektedir.

5_sö_bw.jpg
Seçil Özcan Geylani
Başkent Üniversitesi

Lisans derecesini 2009 yılında Başkent Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden alan Öztürk, 2014 yılında “Mekân-Zaman Kavramının Sinematografiye Bağlı Değişkenler Doğrultusunda Mekânın Üretilmesindeki Rolü” ile başlıklı yüksek lisans tezi ile Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Halen aynı kurumda doktora çalışmasını sürdüren Öztürk, çağdaş mimarlık tarihi, kuram ve eleştiri, iç mekân tarihi, mobilya tarihi, sinema ve mekân, arşiv, temel tasarım eğitimi gibi konular üzerine çalışmakta olup yayınları bulunmaktadır. Halen Başkent Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

7_ssö_new_bw.jpg
Selim Sertel Öztürk
Başkent Üniversitesi

Mimarlık Bölümü lisans eğitimini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı yıl ODTÜ’de başladığı Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Yüksek Lisans programını “Burjuva Mahremiyeti ve İşçi Sınıfı Sosyal Konut Programına İdeolojik Yansımaları: Viyana’da Karl Marx Hof” başlıklı tez çalışmasıyla 2013 yılında bitirdi. Yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli kurumlarda editör, tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 2018 yılında ODTÜ Mimarlık Tarihi programında doktora eğitimine başladı. Modern mimarlık tarihinin sosyo-politik okuması, 19. ve 20. yy mimarlığı, domestik mekân, toplumsal cinsiyet ve mekan çalışmaları, 19. yy. seyahat kültürü, görsel kültür ve mimarlık gibi konular üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

ilknur.jpg
İlknur Sudaş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)

Mimarlık Bölümü lisans eğitimini 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde bölüm ikinciliği ile tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Yüksek Lisans programında eğitimine başladı ve 2012 yılında “Conservation Principles for the Brick and Tile Factories in Eskişehir” başlıklı tezini Tübitak bursu ile tamamladı. 2015 yılında kabul edildiği ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktora programında Ders Performans Ödülü’ne layık görüldü. Çalışma alanlarını, endüstri mirası, modern miras koruması, modern mimarlık tarihi, gündelik yaşam ve işçi mekanları oluşturmaktadır ve bu çalışma alanları üzerine çeşitli çalıştay ve sempozyumlarda yer almıştır. 2010-2016 yılları arasında mimari tasarım, uygulama ve restorasyon projelerinde mimar ve proje koordinatörü olarak görev almıştır. 2017-2018 yılında Kütahya Üniversitesi’nde çalışmıştır. 2019 yılı itibariyle Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktora programında tez çalışmasına devam etmektedir.

Fotograf_huma.jpg
Hüma Tülce Uman
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden bölüm birinciliği ile aynı üniversitenin Mimarlık Bölümüne geçiş yaptı. 2013 yılında mimarlık lisans eğitimini bölüm beşinciliği derecesi ile tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı’nda başladığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak 2013-2016 yılları arasında kentsel ve mimari tasarım projelerinde yer aldı. 2016 yılında Prof. Dr. Ayşen Savaş danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve halen ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Programı’nda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

8_mpu.jpg
Melek Pınar Uz Baki
Başkent Üniversitesi
bottom of page