top of page

PANEL #10: KADRİ ERKMAN

17 Mayıs 2019 Cuma, 14:00-17:00

VEKAM Ankara Bağ Evi: Pınarbaşı Mh. Şehit Hakan Turan Sk. 18, Keçiören/Ankara

Panel Yöneticisi

Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi

Çerçeve Sunuş

Mimarlık ve Kentleşme Ortamı: 1950-1980 Arasını Yeniden Düşünmek

İpek Akpınar, İstanbul Teknik Üniversitesi

Konuşmacılar

Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi

Esra Ayatar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Bahçelievler'deki İş Bankası Lokali

Ar. Gör. Merve Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

40 Bina Yerine 10 Bina: Türkiye İş Bankası Memurları Kooperatifi

İlknur Sudaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Kızılay'ın Ticaret Merkezine Dönüşmesi: Ali Nazmi İş Hanı

Öykü Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Mina Selçuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Gaziosmanpaşa'da 'Modern' Bir Konut Örneği: Kadri Erkman Evi

Melis Sözen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Dönüşen Bahçelievler'de İki Kadri Erkman Yapısı

Dr. Öğr. Gör. Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Başkent Üniversitesi


Sözlü Sunuş

 

Kadri Erkman Röportajı

Gülfer Arıkoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi Yeşim Uysal'ın Desteğiyle)

Anılar

 

İrfan Köksalan

Mustafa Köksalan

Sadun Ülger

kadri_erkman_poster.jpg
bottom of page