top of page

E-KİTAP #06: VEDAT ÖZSAN

Kitabı okumak için kapağın üzerine tıklayınız.

 

VEKAM YAYINLARI
ANKARA’DA İZ BIRAKAN MİMARLAR DİZİSİ VI

Koç Üniversitesi VEKAM: Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2023

 

ISBN: 978-605-9388-31-3

Editör: Nuray Bayraktar

Kapak Görseli: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Müdürlük Binası (Kaynak: Aslı Tuncer Madge, Mimar)

İçindekiler

 

 • Giriş: Vedat Özsan Hakkında: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi.

 • Dönem Mimarlığı ve Vedat Özsan Üzerine: Cengiz Bektaş.

 • Vedat Özsan’la Geriye Dönük Bir Sözlü Tarih Denemesi: Milli Eğitim Bakanlığı Yapısı ve 1950-1980 Arası Mimarlık Pratiği: Aslıhan Günhan, Cornell Üniversitesi.

 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası: Dr. Öğr. Üyesi Güler Özyıldıran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

 • Etibank Umum Müdürlüğü Binası: Dr. Mustafa Kemal Baran.

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Müdürlük Binası: Aslı Tuncer Madge.

 • Uğurlu İşhanı Üzerinden Atatürk Bulvarı Üzerindeki Konut ve Ticari Yapı Tipolojisine İlişkin Bir Değerlendirme: Dr. Selim Sertel Öztürk, Başkent Üniversitesi.

 • Botanik Apartmanı: Bireyselliğin Çeşitliliği: Öğr. Gör. S. Selcan Dökmen Aykaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

 • Çankaya 32: ‘Yerin Ruhu’na Kulak Vermek: Öğr. Gör. Buse Ceren Şengül Ener, Beykent Üniversitesi.
   

bottom of page