top of page

E-KİTAP #10: KADRİ ERKMAN

Kitabı okumak için kapağın üzerine tıklayınız.

 

VEKAM YAYINLARI
ANKARA’DA İZ BIRAKAN MİMARLAR DİZİSİ X

Koç Üniversitesi VEKAM: Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2023

 

ISBN: 978-625-98302-2-3

Editör: Nuray Bayraktar

Kapak Görseli: İş Bankası Akay Hizmet Binası ve Akay Şubesi, ön görünüş (batı), Kadri Erkman, 1991. Kaynak: Çankaya Belediyesi İmar Arşivi.

İçindekiler

 

 • Giriş: Kadri Erkman Üzerine: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi.

 • Mimarlık ve Kentleşme Ortamı: 1950-1980 Arasını Yeniden Düşünmek: Prof. Dr. İpek Akpınar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

 • Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi: Dr. Esra Ayatar

 • İş Bankası Akay Hizmet Binası ve Akay Şubesi: Elif Nur İpek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı.

 • Bahçelievler'deki İş Bankalılar Derneği Lokali: Araş. Gör. Merve Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • 40 Bina Yerine 10 Bina: Türkiye İş Bankası Memurları Kooperatifi: İlknur Sudaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Programı.

 • Bahçelievler'de İki Kadri Erkman Yapısı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Başkent Üniversitesi.

 • Gaziosmanpaşa'da Modern Bir Konut Örneği: Kadri Erkman Evi: Yarı Zamanlı Öğr. Gör. Melis Sözen, Bilkent Üniversitesi.

 • Kızılay'ın Ticaret Merkezine Dönüşmesi: Ali Nazmi İş Hanı: Öykü Günay & Öğr. Asistanı Ayşe Mina Selçuk, Bilkent Üniversitesi.

 • Kadri Erkman'ın Otel Yapıları: Hotel Best ve Apart Hotel Best: Dr. Öğr. Üyesi Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Gazi Üniversitesi.

 • Röportaj: Bir İşveren Anlatısıyla Kadri Erkman: İrfan Köksalan - Mustafa Köksalan: Yarı Zamanlı Öğr. Gör. Cem Dedekargınoğlu, Bilkent Üniversitesi; Dr. Öğr. Üyesi Selim Sertel Öztürk, Başkent Üniversitesi; Araş. Gör. Tuna Öğüt, İstanbul BilgiÜniversitesi.

 • Anılar: İrfan Köksalan, Mustafa Köksalan, Sadun Ülger.

bottom of page