top of page

E-KİTAP #04: SABİH KAYAN

Kitabı okumak için kapağın üzerine tıklayınız.

 

VEKAM YAYINLARI
ANKARA’DA İZ BIRAKAN MİMARLAR DİZİSİ IV

Koç Üniversitesi VEKAM: Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2022

 

ISBN: 978-605-9388-30-6

Editör: Nuray Bayraktar

Kapak Görseli: Sönmez Apartmanı’nın yan cephesine ilişkin çizim (Kaynak: Sivil Mimari Bellek Ankara Arşivi)

İçindekiler

 

 • Giriş: Sabih Kayan Üzerine: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi.

 • Mimar, Tasarımcı, Ressam: Sabih Kayan ve Dönemin Mimarlık Ortamı: Prof. Dr. Aydan Balamir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Hacettepe Üniversitesi Kampüsleri: Dr. Öğr. Üyesi Melda Açmaz Özden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

 • Sabih Kayan'ın Özgün Mimarlık Yaklaşımı: Doç. Dr. Umut Şumnu, Başkent Üniversitesi.

 • S. Baydur Evi'nin Öyküsü: Cem Dedekargınoğlu.

 • Bonatz'dan Kayan'a Opera Binaları Hakkında Notlar: Prof. Dr. T. Elvan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Fotomontajın Anlattıkları: Kızılay Tesisleri Proje Yarışması İçin Etütler: Prof. Dr. Aydan Balamir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Beklenmedik Fotoğraf Arşivi ve Mimari Tahayyüller: Sabih Kayan'ın Mimari Fotoğraf Pratiği: Dr. Beril Kapusuz Balcı, Gazi Üniversitesi.

 • Sabih Kayan'ın Bilinmeyen Sanatçı Pratiği: Prof. Dr. Billur Tekkök, Başkent Üniversitesi.

 • Bir Koleksiyoncunun Gözünden Sabih Kayan: Faruk Feza Üstünkaya

 • Sabih Kayan'Arşivinin Ortaya Çıkma Öyküsü: Prof. Dr. Gökhan Tunçbilek Hacettepe Üniversitesi.

 • Anılar: Yaprak (Kayan-Yolal) Dyer, Yakup Hazan, Ahmet Göktaş, Bülent Hatipoğlu.
   

bottom of page