top of page

PANEL #09: NERİMAN BİRCE

29 Mart 2019 Cuma, 14:00-17:00

VEKAM Ankara Bağ Evi: Pınarbaşı Mh. Şehit Hakan Turan Sk. 18, Keçiören/Ankara

Panel Yöneticisi

Prof. Dr. T. Elvan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çerçeve Sunuş

Kadın ve Mekân: Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki İzler

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Kültür Üniversitesi

Konuşmacılar

"Mavi Hastane": Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Ceylanlı, Özyeğin Üniversitesi

Bir Kadın Mimar-Bir Yapı: Neriman Birce ve Gülbahçesi Apartmanı

Ar. Gör. Burcu Ateş, Başkent Üniversitesi

Neriman Birce'nin İzinde: 1960'larda Mimarlık Üretimi ve Bayındırlık Bakanlığı

İrem Küreğibüyük

Sözlü Sunuş

Orhan Akyürek Röportajı

Ar. Gör. Burcu Ateş, Başkent Üniversitesi

Video Sunuşlar

Enis Kortan Röportajı

Ar. Gör. Burcu Ateş, Başkent Üniversitesi

Ar. Gör. Melek Pınar Uz Baki, Başkent Üniversitesi

Yaşar Marulyalı Röportajı

Cem Dedekargınoğlu, Mimarlar Derneği 1927

Sevim Doğan - Yurdanur Sepkin Röportajı

Ar. Gör. Burcu Ateş, Başkent Üniversitesi

Ar. Gör. Dr. Beril Kapusuz Balcı, Gazi Üniversitesi

Anılar

Güven Güçdemir

AIBM_neriman_birce_edit.jpg
bottom of page